5 เทรนด์และสถิติควรรู้ของ Gen X และ Gen Y กับโลกดิจิตอล

ถ้าพูดถึงคนที่อายุ 18 ถึง 49 ปีในปัจจุบันนั้น นักการตลาดมักเรียกสรุปรวมกันว่าคือ Gen X แะล Gen Y ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใช้และเสพสื่อดิจิตอลค่อนข้างสูง การตลาดดิจิตอลส่วนมากจึงพุ่งเป้าไปที่คนกลุ่มนี้เป็นหลัก (และแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่มีกำลังซื้ออีกด้วย)

แต่ในทุกวันนี้ สิ่งที่นักการตลาดเริ่มพบคือรูปแบบพฤติกรรมในกลุ่ม Gen X และ Gen Y นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละปี ส่วนหนึ่งเพราะการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่เข้าไปมีผลกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างเช่นการใช้ Smartphone และ Tablet เป็นอุปกรณ์สื่อสารหลัก เปลี่ยนพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ ฯลฯ ซึ่งนั่นทำให้เทรนด์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสองกลุ่มนี้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงที่่ผ่านๆ มา

มีการสำรวจกลุ่มประชากรอายุ 18-49 ปี รวมไปทั้งกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Digital Trend Setter เพื่อศึกษาเทรนด์พฤติกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็ได้มีการสรุป 5 เทรนด์สำคัญที่ควรจับตามอง ได้แก่

Indie Women กลุ่มของผู้หญิงที่ตัดสินใจเลือกจะไม่มีลูก ใช้ชีวิตโสดแทนที่ะสร้างครอบครัว กลุ่มเหล่านี้มีความต้องการที่หลากหลายเพื่อเติมเต็มตัวเองและทดแทนสิ่งที่เคยเป็นหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (สามี / ลูก) ซึ่งพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างของการใช้ชีวิตในบ้าน รูปแบบความสัมพันธ์ และสินค้าบริการต่างๆ เพื่อคนเพียงคนเดียว

Personal Grid กลุ่ม Gen X และ Gen Y จะมีการสร้างรูปแบบพื้นที่และการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งก็เริ่มเห็นได้จากแต่ละคนจะเริ่มมีชีวิตและโลกส่วนตัวผ่านการเชื่อมต่อกับ Smartphone นักการตลาดจึงจำเป็นที่จะต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนให้ได้

Pop-Upreneurs การเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ใช้ประโยชน์ของแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อสร้างบริการและธุรกิจของตัวเอง คำว่า Pop up เป็นการอธิบายรูปแบบของไอเดียที่ผุดขึ้นมาและสามารถทำให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน แน่นอนว่านี่ทำให้เกิดธุรกิจประเภท Start-up ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

Popular “Click” การเกิดขึ้นของกลุ่ม Influencer รูปแบบใหม่ที่ไม่มีเพียงแต่ Presenter แต่ยังรวมไปถึง Blogger, Stylists, Celebrities ที่เข้ามามีิอิทธิพลในการสร้างคอนเทนต์หรือโน้มน้าวความสนใจของคนบนโลกออนไลน์ แน่นอนว่านี่มีผลมากกับการตลาดที่จำเป็นต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลายๆ แบรนด์ก็เริ่มให้ความสนใจกับการใช้กลุ่มคนเหล่านี้มาช่วยในการตลาดของตน

Group Think ในขณะที่สมัยก่อนนั้น การทำ Crowd-Sourcing อาจจะเป็นเทรนด์อยู่พักหนึ่ง แต่เมื่อคน Gen X และ Gen Y เริ่มคุ้นชินกับการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายแล้ว การคิดร่วมกันแบบกลุ่มจะเริ่มมีการจับกลุ่มของคนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือให้ความสำคัญกับคนที่เป็นเอกในด้านต่างๆ มารวมกันโดยเชื่อว่านั่นจะทำให้เกิดไอเดียที่ดีที่สุด