สื่อดิจิตอลกับการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่

ออนไลน์เริ่มปรากฎตัวมากขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพา เครื่องบินและคอมพิวแตอร์ในรูปแบบที่หลากหลายและมากด้วยประโยชน์ ทั้งที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (เช่น Wikipedia สำนักข่าว หรือ เสิร์ชเอ็นจิ้น) เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อความบันเทิงหรือธุรกิจ เป็นเครือข่ายชุมชนออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเป็นแพลตฟอร์มของการสื่อสารแบบใหม่ (เช่น Twiiter, Microblog, YouTube, Flickr และ Location-Based Technology อย่าง Foursquare) ซึ่งล้วนแต่ชวนให้ผู้คนหลงไหลและพกพาไปตามที่ต่างๆ เป็นเหตุให้นักการตลาดต้องเข้าใจสื่อใหม่นี้ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดที่สุด ด้วยความนิยมของโซเชียลเน็ตเวิร์คและความง่ายในการใช้งาน อุปกรณ์พกพาต่างๆ วันนี้ออนไลน์ถูกเปรียบให้เป็นมากกว่าช่องทางสื่อโฆษณา และได้ถูกเทียบเคียงให้เป็นเครื่องมือทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

ได้มีการกล่าวถึง คนสายพันธุ์ดิจิตอล หรือ คนดิจิตอล ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลถูกใช้อย่างกว้างขวาง เช่น คนวัยเริ่มงาน นักศึกษาหรือนักเรียน ที่มีความคุ้นเคยในการใช้ออนไลน์และสื่อดิจิตอลเป็นอย่างดี สังเกตุได้จากการพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยทุกแห่ง เก็บและสร้างบุคลิกของตนเองในโลกออนไลน์ และไม่กลัวที่จะแชร์ข้อมูลกับเพื่อฝูงหรือแม้แต่คนแปลกหน้า ผ่านโซเชียลเน็กเวิร์คต่างๆ

คนสายพันธุ์ดิจิตอลเหล่านี้มักจะรวมตัวอยู่ในชุมชนออนไลน์ โดยจะคุย (Chat) และเขียนถึงกันในทุกเรื่อง ตั้งแต่บทเรียน กิจกรรมยามว่าง แฟชั่น ดนตรี ภาพยนตร์และความรัก ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมและเศรษฐกิจ จนยากที่นักธุรกิจหรือผู้ใหญ่ทั้งหลายจะมองข้ามเก็กรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ ปัจจุบัน สื่อดิจิตอล กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก และผู้ใช้จำนวนมากนิยมหันมาบริโภคข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์มากขึ้น ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัว และหากลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางใหม่ๆ เหล่านี้ให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจได้

การดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายบนยุคดิจิตอล

C00345DBBD_98235_bเทคโนโลยีปัจจุบันไม่เพียงเอื้อให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น แต่ยังสร้างอำนาจต่อรองให้กับผู้บริโภคในการหันหลังหรือเลือกติดตามข้อมูลของแบรนด์หนึ่งๆได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปอย่างมาก ผู้บริโภคเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การเติบโตของโลกออนไลน์ทำให้การสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภคดำเนินไปแบบรวดเร็วทันใจ ดังนั้นเวลาจึงกลายเป็นสิ่งมีค่าที่ทุกคนหวงแหน ฉะนั้นทุกกิจกรรมในชีวิตจึงต้องมาพร้อมกับความรวดเร็ว สะดวก และสบาย

แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่มักจะเห็นอยู่เป็นประจำเพื่อใช้เป็นเครื่องฆ่าเวลา จนบางครั้งเครื่องมือเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราไปเสียแล้ว ยิ่งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นจนตามแทบไม่ทันและเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย ท่ามกลางยุคสมัยที่สิ่งรอบตัวถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ แต่การสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในด้วยการบ่มเพาะจิตใจ และตระหนักรู้อย่างเหมาะสมเป็นการสร้างความสุขระยะยาว ปัจจัยที่สำคัญเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น ทำให้เป็นที่แพร่หลายทั่วไป และเป็นไปตามกระแสโลก จะฝืนหรือไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องยากเพราะคนส่วนใหญ่ปฏิบัติหรือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่จะเกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ

ด้วยความก้าวหน้าของไอทีและระบบการสื่อสารที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเกิดของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้การดำเนินชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินชีวิตในปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย เริ่มตั้งแต่ในบ้านล้วนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้งานที่ง่ายและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ การดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์ และทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ข้อมูลข่าวสารเดิมจะอยู่ในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆก็จะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อสะดวกในการรับ-ส่ง และประมวลผลข้อมูล มนุษย์ในยุคนี้จึงดำรงชีวิตอยู่ในสังคมดิจิตอล ผู้ได้ไม่เรียนรู้ ไม่ยอมรับที่จะใช้ก็จะเสียเปรียบผู้อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การสมัครงานสามารถหางานทางระบบ Internet ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีให้เลือกหลายงาน ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินไปสมัครงานหรือหางานด้วยตนเอง และมีโอกาสเลือกงานได้มากขึ้นด้วย