จ้างรปภรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องที่อยู่อาศัย

ยามและให้บริการประชาชน รปภ.เป็นเป้าหมายโดยตรงในการป้องกันการโจรกรรม การทำงานหลายอย่าง เช่น การลาดตระเวนทรัพย์สินและการตรวจสอบจ้างรปภ พวกเขาจะป้องกันอัคคีภัย การก่อการร้าย การบุกรุก จ้างรปภและกิจกรรมทางอาญา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมักจะเป็นคนแรกในที่เกิดเหตุเพื่อปกป้องที่อยู่อาศัยของนายจ้าง ยับยั้งสถานการณ์อาชญากรรม และรับรองว่ามีการบังคับใช้กฎหมาย

กับบ้านและทรัพย์สิน การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจ้างรปภที่เหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็นยามในอนาคตวันปกติการใช้วิทยุและการสื่อสารทางโทรศัพท์จ้างรปภ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้เวลากะเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือปัญหาทางการแพทย์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละกะงานจะถูกบันทึกไว้ในสมุดบันทึกหรือพิมพ์ในเอกสารอย่างละเอียดที่เน้นข้อสังเกตและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกะของพวกเขา

ความไว้วางใจให้ปกป้องทรัพย์สิน บุคคลเหล่านี้อาจจำเป็นต้องเฝ้าติดตาม

ในสถานที่เฉพาะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจต้องสัมภาษณ์พยานหรือแม้แต่ให้การเป็นพยานในห้องพิจารณาคดีแม้ว่าจะสามารถอธิบายอาชีพนี้ได้ในแง่พื้นฐาน จ้างรปภแต่ขนาดและที่ตั้งขององค์กรจ้างรปภสามารถตัดสินใจได้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบใดที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจ้างรปภอาจคาดหวังให้ทำเป็นประจำ การแบ่งประเภทงานนี้มักถูกกล่าวถึงในระหว่างการฝึกอบรมการ์ดยาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์หลายแห่งได้เลือกที่จะจ้างทีมป้องกันเพื่อตรวจสอบที่จอดรถและให้ความคุ้มครองลูกค้าจากการโจรกรรม กับห้างสรรพสินค้า

จ้างรปภเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจช่วยจับคนขโมยของตามร้านและปกป้องเงินฝากในเครื่องบันทึกเงินสดในทางกลับกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับความไว้วางใจให้ปกป้องทรัพย์สิน บุคคลเหล่านี้อาจจำเป็นต้องเฝ้าติดตามกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือเดินเล่นรอบที่พักในเวลากลางคืน จ้างรปภเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เหล่านี้จะต้องรู้จักแขกที่มาประจำทั้งหมดในสถานที่และกักตัวผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เช่นเดียวกับงานนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในศูนย์การแพทย์หรือศาลมักถูกคาดหวังให้ตรวจคนเข้าเมืองและห้ามมิให้อาชญากรเข้ามา

การฝึกอบรมการ์ดยามที่ดำเนินการภายในห้องเรียนจะกล่าวถึงวิธีจัดการ

ด้วยการใช้อุปกรณ์ทางเทคนิคและเครื่องตรวจจับโลหะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจ้างรปภเหล่านี้สามารถตรวจสอบวัตถุระเบิดและปืนของผู้เยี่ยมชมไซต์ได้เข้าใจจ้างรปภ รายวันแต่ละคนต้องผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มงานวันแรกได้ หลายรัฐมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มงาน การรับรองมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การฝึกอบรมในชั้นเรียน การทดสอบยาที่เป็นไปได้ และข้อกำหนดอายุ 18 ปี

การฝึกอบรมการ์ดยามที่ดำเนินการภายในห้องเรียนจะกล่าวถึงวิธีจัดการกับสถานการณ์วิกฤต สิทธิในทรัพย์สิน และวิธีการที่เหมาะสมในการดูแล ผู้ต้องสงสัยในรัฐที่ไม่ต้องการขั้นตอนจ้างรปภการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่กว้างขวางเช่นนี้ โดยทั่วไปแล้ว นายจ้างของธุรกิจคือบุคคลที่ต้องแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละคนได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว

 

จ้างรปภ