ฉลากสินค้าที่มีโครงสร้าง

ฉลากสินค้าฉลากสินค้าที่มีโครงสร้างหมายถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ผลิตสำหรับการขึ้นทะเบียนสถานประกอบยาและข้อมูลรายการยาส่งไปยัง US FDA เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปแบบ XML โดยมีโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีรายละเอียดส่วนต่างๆ ตามที่ FDA ระบุ SPL ถูกสร้างขึ้นด้วยรายการคำศัพท์หรือตัวแปรที่ยอมรับได้ตามที่ FDA ยอมรับ SPL ได้รับคำสั่งตั้งแต่วันที่ 31-ต.ค. 2548 ฉลากสินค้าสำหรับการส่งฉลากสินค้าทั้งหมดไปยังศูนย์การประเมินและวิจัยยาของ FDA (CDER) นี่เป็นความคิดริเริ่มขององค์การอาหารและยาในการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น

บริษัทผู้ผลิต (ผู้จดทะเบียน) ฉลากสินค้าที่มีส่วนร่วมในการผลิต

การเตรียมการ การขยายพันธุ์ การผสม หรือการแปรรูปยาเป็นครั้งแรก (รวมถึงยาของมนุษย์ ยารักษาสัตว์ และผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ) ฉลากสินค้าเพื่อจดทะเบียนสถานประกอบการและส่งข้อมูลรายการยาทั้งหมดที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ฉลากสินค้าผู้ลงทะเบียนจะต้องส่งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการของตนในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ในบรรดารูปแบบต่างๆ ของ SPL ที่ส่ง ฉลากสินค้ารูปแบบที่พบบ่อย

  • คำขอฉลาก NDC ฉลากสินค้ากระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนฉลากที่ต้องใช้รหัส NDC ซึ่งจะให้รหัส NDC สำหรับผลิตภัณฑ์แก่คุณรหัส NDC นี้เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันยา
  • การลงทะเบียนสถานประกอบการ:กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการให้รายละเอียดข้อมูลสถานประกอบการ เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ (อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) URL ของเว็บไซต์ เป็นต้น

SPL ที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA ฉลากสินค้าทั้งหมดนั้นเปิดเผยต่อสาธารณะจากเว็บไซต์ DailyMed นี่คือแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันซึ่งอธิบายองค์ประกอบ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ยาโดยละเอียด https://www.octopus.co.th/pages/ฉลากสินค้า