สื่อดิจิตอลกับการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่

ออนไลน์เริ่มปรากฎตัวมากขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพา เครื่องบินและคอมพิวแตอร์ในรูปแบบที่หลากหลายและมากด้วยประโยชน์ ทั้งที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (เช่น Wikipedia สำนักข่าว หรือ เสิร์ชเอ็นจิ้น) เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อความบันเทิงหรือธุรกิจ เป็นเครือข่ายชุมชนออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเป็นแพลตฟอร์มของการสื่อสารแบบใหม่ (เช่น Twiiter, Microblog, YouTube, Flickr และ Location-Based Technology อย่าง Foursquare) ซึ่งล้วนแต่ชวนให้ผู้คนหลงไหลและพกพาไปตามที่ต่างๆ เป็นเหตุให้นักการตลาดต้องเข้าใจสื่อใหม่นี้ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดที่สุด ด้วยความนิยมของโซเชียลเน็ตเวิร์คและความง่ายในการใช้งาน อุปกรณ์พกพาต่างๆ วันนี้ออนไลน์ถูกเปรียบให้เป็นมากกว่าช่องทางสื่อโฆษณา และได้ถูกเทียบเคียงให้เป็นเครื่องมือทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

ได้มีการกล่าวถึง คนสายพันธุ์ดิจิตอล หรือ คนดิจิตอล ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลถูกใช้อย่างกว้างขวาง เช่น คนวัยเริ่มงาน นักศึกษาหรือนักเรียน ที่มีความคุ้นเคยในการใช้ออนไลน์และสื่อดิจิตอลเป็นอย่างดี สังเกตุได้จากการพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยทุกแห่ง เก็บและสร้างบุคลิกของตนเองในโลกออนไลน์ และไม่กลัวที่จะแชร์ข้อมูลกับเพื่อฝูงหรือแม้แต่คนแปลกหน้า ผ่านโซเชียลเน็กเวิร์คต่างๆ

คนสายพันธุ์ดิจิตอลเหล่านี้มักจะรวมตัวอยู่ในชุมชนออนไลน์ โดยจะคุย (Chat) และเขียนถึงกันในทุกเรื่อง ตั้งแต่บทเรียน กิจกรรมยามว่าง แฟชั่น ดนตรี ภาพยนตร์และความรัก ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมและเศรษฐกิจ จนยากที่นักธุรกิจหรือผู้ใหญ่ทั้งหลายจะมองข้ามเก็กรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ ปัจจุบัน สื่อดิจิตอล กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก และผู้ใช้จำนวนมากนิยมหันมาบริโภคข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์มากขึ้น ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัว และหากลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางใหม่ๆ เหล่านี้ให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจได้

การดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายบนยุคดิจิตอล

C00345DBBD_98235_bเทคโนโลยีปัจจุบันไม่เพียงเอื้อให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น แต่ยังสร้างอำนาจต่อรองให้กับผู้บริโภคในการหันหลังหรือเลือกติดตามข้อมูลของแบรนด์หนึ่งๆได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปอย่างมาก ผู้บริโภคเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การเติบโตของโลกออนไลน์ทำให้การสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภคดำเนินไปแบบรวดเร็วทันใจ ดังนั้นเวลาจึงกลายเป็นสิ่งมีค่าที่ทุกคนหวงแหน ฉะนั้นทุกกิจกรรมในชีวิตจึงต้องมาพร้อมกับความรวดเร็ว สะดวก และสบาย

แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่มักจะเห็นอยู่เป็นประจำเพื่อใช้เป็นเครื่องฆ่าเวลา จนบางครั้งเครื่องมือเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราไปเสียแล้ว ยิ่งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นจนตามแทบไม่ทันและเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย ท่ามกลางยุคสมัยที่สิ่งรอบตัวถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างความสุขที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ แต่การสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในด้วยการบ่มเพาะจิตใจ และตระหนักรู้อย่างเหมาะสมเป็นการสร้างความสุขระยะยาว ปัจจัยที่สำคัญเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น ทำให้เป็นที่แพร่หลายทั่วไป และเป็นไปตามกระแสโลก จะฝืนหรือไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องยากเพราะคนส่วนใหญ่ปฏิบัติหรือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่จะเกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ

ด้วยความก้าวหน้าของไอทีและระบบการสื่อสารที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเกิดของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้การดำเนินชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินชีวิตในปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย เริ่มตั้งแต่ในบ้านล้วนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้งานที่ง่ายและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ การดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์ และทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ข้อมูลข่าวสารเดิมจะอยู่ในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆก็จะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อสะดวกในการรับ-ส่ง และประมวลผลข้อมูล มนุษย์ในยุคนี้จึงดำรงชีวิตอยู่ในสังคมดิจิตอล ผู้ได้ไม่เรียนรู้ ไม่ยอมรับที่จะใช้ก็จะเสียเปรียบผู้อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การสมัครงานสามารถหางานทางระบบ Internet ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีให้เลือกหลายงาน ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินไปสมัครงานหรือหางานด้วยตนเอง และมีโอกาสเลือกงานได้มากขึ้นด้วย

เทรนด์ของ Digital Marketing ที่น่าจับตามองในปัจจุบันนี้

ปัจจุบันผู้คนในสังคมให้ความสำคัญกับอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นกระจุกสังคมขึ้น ที่ไหนมีกลุ่มสังคม ที่นั่นย่อมมีธุรกิจเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เองบนสังคมออนไลน์จึงมีการทำการตลาดออนไลน์อยู่ในนั้นด้วย ซึ่งการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ หรือ Digital Marketing

มันก็คือ การตลาดที่ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอล มาทำการตลาดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี โดยอาศัยเครือข่ายสังคมออนไลน์นี่แหละ งัดเอามาเป็นกลยุทธ์หลักทางการตลาด นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ยังไม่มีหลักสูตรสำเร็จที่ตายตัว ไม่มีโรงเรียนไหนเปิดสอนหลักสูตรนี้อย่างเป็นทางการ นักการตลาดจะต้องอาศัยความคิดในเชิงสร้างสรรค์ แปลกใหม่ในการสื่อออกมาให้ผู้คนเข้าใจถึงช่องทางในการทำการตลาดแบบใหม่นี้เอง โดย Digital Marketing สามารถเข้าใช้ได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือเครือข่ายโทรคมนาคม ที่เรียกว่า Cloud Computing หรือ SaaS (Software as a Service) ได้อีกด้วย ทำให้กลายเป็นเทรนด์ที่ใครๆก็พูดถึงนั่นเอง

ข้อดีของ Digital Marketing คือมันจะเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กับเจ้าของธุรกิจ เพราะคนในสังคมออนไลน์นั้นมีขนาดใหญ่และกว้างขวาง ไม่ใช่มีเพียงแค่ภายในพื้นที่ชุมชน จังหวัด ประเทศ เท่านั้น แต่ยังขยายไปไกลและครอบคลุมได้ทั่วโลก ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ต้นทุนที่ต่ำกว่าในการทำการตลาด ซึ่งบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเลยก็เป็นได้ เช่นการทำการตลาดโดยผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา Facebook, Twitter, LinkedIn, Stump Up, Yelp, MySpace เป็นต้น และนอกจากนี้ การทำ Digital Marketing นั้นสามารถวัดผลได้จากจำนวนผู้ที่คลิกเข้ามาชมเว็บไซต์ หรือผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม แต่การจะได้ข้อมูลเหล่านี้ นักการตลาดต้องวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้ฝ่ายเทคนิคตระเตรียมระบบเก็บข้อมูลนี้ไว้ตั้งแต่สร้างสื่อดิจิตัล และต้องเลือกเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาต่อยอดได้จริงเท่านั้น

เทรนด์ของ Digital Marketing ที่น่าจับตามอง
– Content Marketing  การทำการตลาดด้วยบทความมีมายาวนานกว่า 120 ปี และก็ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหลายๆบริษัทได้หันมาให้ความใส่ใจในการพัฒนาการใช้คอนเทนต์หรือบทความเป็นตัวอธิบายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ของตนเอง
– Advertising  หรือการโฆษณา ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่ด้วยการพัฒนาระบบที่เรียกว่า DMP หรือ Data Management Platform ทำให้นักการตลาดสามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเพื่อให้โฆษณาแสดงผลต่อคนกลุ่มนี้เท่านั้นได้มากขึ้น
– Big Data  หรือข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ถูกเก็บเอาไว้ และไม่สามารถประมวลผลได้ด้วยมือคนธรรมดาหรือด้วยโปรแกรมใดเพียงโปรแกรมเดียว ผลกระทบขอข้อมูลปริมาณมากมายนี้ยังต้องจับตามองกันต่อ โดยภายในปี 2020 ข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้จะมีการเติบโตอย่างทวีคูณจนอาจจะเข้าใกล้ 40,000,000,000,000,000,000,000 ไบต์เลยทีเดียว
– Mobile Marketing  การตลาดบนอุปกรณ์พกพา (โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ) มีการเติบโตอย่างช้าๆ แต่มาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน หลายๆ ธุรกิจได้ประยุกต์มาทำธุรกรรมต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือไปแล้ว และนั่นทำให้การออกแบบเว็บต้องปรับตัวตาม จึงเป็นที่มาของรูปแบบ Responsive Web Design หรือการออกแบบเว็บให้สามารถตอบสนองหรือตอบโต้ได้ ซึ่งยิ่งเว็บไซต์ตอบสนองกับผู้ใช้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้กลับมามากขึ้นเท่านั้น

 

การเริ่มต้นก้าวไปสู่ยุค Digital Economy ของประเทศไทย

homepageimg2ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทั้งการเล่น Facebook, Smartphone  และ Tablet แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช้เพื่อความบันเทิงและไม่ได้ถูกนำใช้ในด้านการทำงานมากนัก ดังนั้นการเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้กับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และการทำอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy โดยเน้นการปฎิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีพื้นฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านไอทีเพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ Hardware, Communication  และ  Software จากต่างประเทศ ทั้งยังพัฒนาให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไอทีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

สำหรับปัญหาที่สำคัญในเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลคือเงินลงทุน เพราะเศรษฐกิจดิจิตอลในปัจจุบันทุกขับเคลื่อนด้วยทุนขนาดใหญ่มหาศาลซึ่งในโลกตะวันตกได้ทำช่องทางให้ผู้ที่ต้องการเงินลงทุนสามารถนำเสนอโครงการของตนเองเข้าไปแล้วนำเอาเงินลงทุนออกมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งบริษัท ต่อยอดความรู้เพื่อสร้างสินค้าและบริการต่างๆ เมื่อมองกลับมาที่ระบบการเงินในประเทศไทยจะพบข้อจำกัดจำนวนมากที่ทำให้ไม่เอื้ออำนวยให้ธุรกิจเกิดใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิตอลเกิดขึ้นได้เลย หรือถ้าจะเกิดต้องมีเงินทุนหนาอยู่แล้วจึงจะทำได้

เศรษฐกิจดิจิตอลในการก้าวไปสู่ Digital Economy จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยกำลังก้าวกระโดด จากการบริหารแบบ Silo – Based เป็นส่วนใหญ่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนั้นกำลังถูกสภาพแวดล้อมยุคใหม่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมาตรฐาน กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารและการดำเนินงานจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก การเริ่มต้นในการสร้างและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลดังกล่าวของประเทศไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นทึ่ดีแม้จะช้าไปอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญในการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศนั้นนอกจากจะอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอล ไอที และระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและควรจะรวมถึงการเปิดกว้างต่อความเปลี่ยนแปลง การให้โอกาสกับแนวคิดใหม่ๆ และการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศเราเองด้วย

5 เทรนด์และสถิติควรรู้ของ Gen X และ Gen Y กับโลกดิจิตอล

ถ้าพูดถึงคนที่อายุ 18 ถึง 49 ปีในปัจจุบันนั้น นักการตลาดมักเรียกสรุปรวมกันว่าคือ Gen X แะล Gen Y ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใช้และเสพสื่อดิจิตอลค่อนข้างสูง การตลาดดิจิตอลส่วนมากจึงพุ่งเป้าไปที่คนกลุ่มนี้เป็นหลัก (และแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่มีกำลังซื้ออีกด้วย)

แต่ในทุกวันนี้ สิ่งที่นักการตลาดเริ่มพบคือรูปแบบพฤติกรรมในกลุ่ม Gen X และ Gen Y นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละปี ส่วนหนึ่งเพราะการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่เข้าไปมีผลกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างเช่นการใช้ Smartphone และ Tablet เป็นอุปกรณ์สื่อสารหลัก เปลี่ยนพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ ฯลฯ ซึ่งนั่นทำให้เทรนด์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสองกลุ่มนี้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงที่่ผ่านๆ มา

มีการสำรวจกลุ่มประชากรอายุ 18-49 ปี รวมไปทั้งกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Digital Trend Setter เพื่อศึกษาเทรนด์พฤติกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็ได้มีการสรุป 5 เทรนด์สำคัญที่ควรจับตามอง ได้แก่

Indie Women กลุ่มของผู้หญิงที่ตัดสินใจเลือกจะไม่มีลูก ใช้ชีวิตโสดแทนที่ะสร้างครอบครัว กลุ่มเหล่านี้มีความต้องการที่หลากหลายเพื่อเติมเต็มตัวเองและทดแทนสิ่งที่เคยเป็นหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (สามี / ลูก) ซึ่งพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างของการใช้ชีวิตในบ้าน รูปแบบความสัมพันธ์ และสินค้าบริการต่างๆ เพื่อคนเพียงคนเดียว

Personal Grid กลุ่ม Gen X และ Gen Y จะมีการสร้างรูปแบบพื้นที่และการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งก็เริ่มเห็นได้จากแต่ละคนจะเริ่มมีชีวิตและโลกส่วนตัวผ่านการเชื่อมต่อกับ Smartphone นักการตลาดจึงจำเป็นที่จะต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนให้ได้

Pop-Upreneurs การเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ใช้ประโยชน์ของแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อสร้างบริการและธุรกิจของตัวเอง คำว่า Pop up เป็นการอธิบายรูปแบบของไอเดียที่ผุดขึ้นมาและสามารถทำให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน แน่นอนว่านี่ทำให้เกิดธุรกิจประเภท Start-up ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

Popular “Click” การเกิดขึ้นของกลุ่ม Influencer รูปแบบใหม่ที่ไม่มีเพียงแต่ Presenter แต่ยังรวมไปถึง Blogger, Stylists, Celebrities ที่เข้ามามีิอิทธิพลในการสร้างคอนเทนต์หรือโน้มน้าวความสนใจของคนบนโลกออนไลน์ แน่นอนว่านี่มีผลมากกับการตลาดที่จำเป็นต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหลายๆ แบรนด์ก็เริ่มให้ความสนใจกับการใช้กลุ่มคนเหล่านี้มาช่วยในการตลาดของตน

Group Think ในขณะที่สมัยก่อนนั้น การทำ Crowd-Sourcing อาจจะเป็นเทรนด์อยู่พักหนึ่ง แต่เมื่อคน Gen X และ Gen Y เริ่มคุ้นชินกับการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายแล้ว การคิดร่วมกันแบบกลุ่มจะเริ่มมีการจับกลุ่มของคนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือให้ความสำคัญกับคนที่เป็นเอกในด้านต่างๆ มารวมกันโดยเชื่อว่านั่นจะทำให้เกิดไอเดียที่ดีที่สุด

แม้ตัวไกลใจไม่ห่าง ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมสัมพันธ์ อบอุ่นรับวันครอบครัว

ถึงวันหยุดยาวนี้จะไม่ได้กลับถิ่นฐานภูมิลำเนา แต่เทคโนโลยีใกล้ตัวอย่างมือถือและอินเทอร์เน็ต ก็ทำให้คุณหายเหงาได้ เอาใจคนไกลบ้านห่างครอบครัวเป็นพิเศษ แม้ “สงกรานต์” จะเป็นเทศกาลหยุดยาว แต่หลายคนก็ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือร่วมกิจกรรมกับครอบครัว อาจเพราะหน้าที่การงาน หรือมีธุระให้ต้องจัดการสะสางก็ตาม ทำให้พลาดโอกาสสำคัญที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมรวมญาติ มาเฮฮา สังสรรค์ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา โดยเฉพาะในวันที่ 14 เมษายน ซึ่งถือเป็น “วันครอบครัว”หยุดครั้งไหน หรือปีใด ไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว หรือญาติมิตรวงศ์ตระกูล ยิ่งทำให้รู้สึกเศร้าเกินบรรยาย

หากคุณไม่จมอยู่กับความเศร้าจนมากเกินไป เราแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมหัวใจ จะได้ไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าอยู่ห่างไกลครอบครัว ว่าแต่เทคโนโลยีที่ช่วยส่งต่อความรักของคุณไปถึงครอบครัวนั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

วิดีโอคอลล์ ส่งรัก
ปัจจุบัน มือถือส่วนใหญ่ก็มี 2 กล้อง ทั้งหน้าและหลังอยู่แล้ว ดังนั้น การใช้ฟังก์ชั่นวิดีโอคอลล์ก็เลยไม่มีปัญหา ไม่ว่าทางบ้านจะมีกิจกรรมอะไร สนุกสนาน หรือซาบซึ้งแค่ไหน คุณก็สามารเห็นและมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้ทุกเหตุการณ์

โทรผ่านแอพฯ ให้หายคิดถึง
เผื่อใครจะงงกับการใช้วิดีโอคอลล์ เพราะแอพพลิเคชั่นหลายๆ ประเภท ก็มีฟังก์ชั่นโทรฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกัน แล้วก็อย่าเถียงว่าผู้สูงอายุใช้แอพไม่เก่ง เดี๋ยวนี้ท่านก้าวเข้าสู่โลกโซเชียลกันเป็นแถว หากท่านยังใช้ไม่เป็น ก็จงสอนท่านซะ แค่นี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศ ก็ยังสามารถสนทนากับคนในครอบครัว แฟน และเพื่อนๆ ได้เหมือนเดิม แค่ยกมือถือขึ้นมากด

แชต บอกว่าห่วงใย
ถือเป็นวิธีแก้คิดถึงแบบคลาสิกที่สุดในยุคนี้ ถ้าต้องอยู่ไกลกัน และไม่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้ตลอดเวลา เอาเป็นว่าตอนไหนที่จับสัญญาณเน็ตได้ ก็รีบส่งข้อความหวานๆ ไปถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ หรือจะส่งภาพรายงานตัว บอกเล่าเรื่องราวชีวิตก็เก๋ไปอีกแบบ คนปลายทางจะได้มีรูปไว้ดูแก้คิดถึง

เกาะติดโซเชียล รู้ทุกเรื่องราว
นอกจาก 3 ช่องทางที่บอกไปข้างต้น ก็ยังมีโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ให้คุณได้ใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงเรื่องราวต่างๆ ไม่เพียงแต่เรื่องราวของคนในครอบครัว แต่ยังรวมไปถึงเพื่อนๆ และบรรดาคนดังที่คุณได้กดติดตามเอาไว้อีกด้วย ทีนี้ใครจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ก็รู้ได้หมด แถมยังพิมพ์ตอบโต้กันได้อีกด้วย ไม่ต้องเหงาอยู่คนเดียวแล้วนะ

 

อุปกรณ์ดิจิตอลแบบพกพา สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมเทคโนโลยีสมัยใหม่

สังคมที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมากยิ่งขึ้น ทำให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลาย ที่ช่วยสร้างความบันเทิงภายในที่อยู่อาศัย เช่น ชุดโฮมเธียเตอร์ ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่น DVD รวมไปถึงจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ที่กำลังซื้อและรสนิยมของผู้บริโภคด้วยว่าชื่นชอบความบันเทิงรูปแบบใด ทำให้มีอุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดตัวรีโมตคอนโทรลที่เอาไว้ควบคุมเครื่องเล่นต่างๆ ที่มีอยู่ก็มากชิ้นตามไปด้วย ทำให้ความบันเทิงทุกรูปแบบถูกควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล

Digital File เป็นการจัดเก็บที่ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเนื้อที่และสะดวกในการเรียกใช้ ทำให้คนทั่วไปเก็บสื่อบันเทิงต่างๆ ไว้ในรูปแบบของ Digital File กันมากขึ้น หลายคนจากที่ดูหนังฟังเพลงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์เป็นเหมือนตัว server ที่เก็บไฟล์หนังหรือเพลงเอาไว้ แล้วใช้ Wireless Lan เชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ที่มีอยู่แล้วสั่งงานผ่านรีโมตอันเดียว

อุปกรณ์พกพาจำพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, โทรศัพท์มือถือ, พ็อกเก็ตพีซี, เครื่องเล่นเอ็มพีสาม, เครื่องเล่นวิดีโอแบบพกพา, เครื่องเล่นเกมแบบพกพา หรือแม้แต่สื่อบันทึกข้อมูลหลายๆ ประเภทจะถูกเปลี่ยนโฉมทั้งรูปลักษณ์และคุณสมบัติไปเสียจนสิ้นซาก ชนิดที่ว่าหากย้อนกลับไปดูอุปกรณ์เหล่านี้ในช่วงก่อนหน้าสัก 2-3 ปี หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยด้วยซ้ำว่านี่คืออุปกรณ์ประเภทเดียวกันที่เคยเห็นมา ทำให้สื่ออุปกรณ์ประเภทนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ

อุปกรณ์ดิจิตอลยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปี โดยเฉพาะปีที่จะถึงนี้ อุปกรณ์ที่ว่ายังจะถูกเปลี่ยนโฉมในแง่ของรูปลักษณ์และคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์หลายชนิดจะเล็กลงเพื่อตอบสนองความต้องการการพกพาง่ายและสะดวก รวมไปถึงการใช้งานกับอินเตอร์เน็ตที่เป็นสิ่งสำคัญกับยุคสมัยนี้ เช่น โน้ตบุ๊กที่แต่เดิมน้ำหนักหลายกิโลกรัมไม่เหมาะแก่การพกพาไปไหนไกลๆ ก็ถูกเปลี่ยนให้มีน้ำหนักเบา บาง มาพร้อมหน้าจอที่มีคุณภาพ

ในอุปกรณ์พกพาที่รองรับการใช้งานด้านมัลติมีเดียที่หลากหลาย ได้ทำช่องสำหรับใส่การ์ดความจำแบบดิจิตอล หรือจะถูกติดตั้งเป็นหน่วยความจำภายใน เพื่อพร้อมใช้งานได้ทันที ดังนั้นอุปกรณ์พกพารูปแบบดิจิตอลจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมเทคโนโลยีสมัยใหม่

สื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่มากขึ้น

เมื่อสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่มากขึ้น จะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลาเข้านอน ผู้บริโภคพึ่งพาสื่อดังกล่าวจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทั้งเรื่องการสื่อสารและตอบสนองพฤติกรรมการบริโภค ทำให้สินค้าและบริการต่างๆ หันมาใช้สื่อดิจิตอลในการสร้างแบรนด์และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค เพราะเป็นสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่ผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน และมีศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ช่วยให้เกิดการตัดสินใจซื้อ สิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคต คือ กลยุทธ์ Digital Marketing มีแนวโน้มการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และเอสเอ็มอีจะหันมาใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ธุรกิจที่ต้องการใช้ประโยชน์จากสื่อดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการให้บริการและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้กลายเป็นสิ่งสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนเมือง หรือแม้กระทั่งคนในต่างจังหวัดไปแล้ว การใช้กลยุทธ์ Digital Marketing จึงต้องเลือกใช้สื่อที่เหมาะกับการสร้างแบรนด์รวมทั้งการขายสินค้าและบริการต่างๆ ปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ โดยเฉพาะไลน์พบว่าคนไทยใช้กว่า 30 ล้านคน หาก แบรนด์ใดสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดนใจกลุ่มเป้าหมาย จะมีโอกาสเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้า นอกจากนี้ Social Media ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีส่วนช่วยสนับสนุนเกิดการสร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการ

โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลต่างๆ สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ความสะดวก รวดเร็วของสื่อดิจิตอลทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ แม้ว่ากลุ่มคนที่ติดตามกิจกรรมของแบรนด์ผ่านสื่อดิจิตอลยังไม่ซื้อหรือเป็นลูกค้า แต่ในอนาคตคนกลุ่มนี้ คือเป้าหมายสำคัญการสร้างยอดขาย นักการตลาดจะต้องสร้างความบันเทิงและกิจกรรมที่น่าติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแจกของรางวัล กิจกรรมชิงโชค รวมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ที่สำคัญควรมีโปรโมชั่นพิเศษเป็นตัวดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาพูดคุยกับแบรนด์ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อมีการสื่อสารในลักษณะต่างๆ เกิดขึ้นระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค นักการตลาดสามารถเก็บข้อมูล ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น รู้ว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอะไร หรือต้องการซื้อสินค้าและบริการแบบไหนฯลฯ

วัยรุ่นกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของสื่อดิจิตอล

ภายในหนึ่งหรือสองทศวรรษนี้ สื่อดิจิทัลจะครอบคลุมถึง 80% ของสื่อทั้งหมดที่เราบริโภคกันอยู่ ซึ่งในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ดิจิทัล วิทยุออนไลน์ สื่อกลางแจ้งที่มีการควบคุมเนื้อหาสาระจากศูนย์บังคับการ อินเตอร์เน็ต เกมอิเล็คทรอนิคส์ หรือแม้แต่สื่อที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอย่างโทรศัพท์มือถือที่มีใช้กันอยู่แทบจะทุกคน โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงแล้ว ถึงแม้ว่าอัตราความรู้ความสามารถในทางคอมพิวเตอร์ของบางพื้นที่ยังคงต่ำอยู่ ซึ่งการเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถของสื่อในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะการเข้าถึงด้วยความรวดเร็วและการเข้าถึงผู้รับได้อย่างเป็นส่วนตัวมากขึ้น

แนวโน้มการอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนรู้ว่ากำลังมองหาอะไร และจะหาอะไรได้บ้าง ขณะที่เวลาที่อยู่กับโทรทัศน์ลดลง ยิ่งมีช่องให้เลือกมากขึ้น รายการมีมากขึ้น และเวลามีจำกัด ดังนั้นต้องใช้กลยุทธ์มากขึ้นเพื่อสื่อให้ตรงกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแนวทางที่ดีคือ ต้องผสมผสานสื่อเดิมกับสื่อดิจิตอลเข้าด้วยกัน สื่อออนไลน์สามารถขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกได้ดีกว่า ปัจจุบันคนจะซื้อสินค้าหรือบริการก่อนตัดสินใจต้องหาข้อมูล เปรียบเทียบคุณสมบัติ ดูราคา หาโปรโมชั่นและสถานที่ซื้อขาย เดี๋ยวนี้สามารถซื้อทางออนไลน์ มีปัญหาก็สอบถามบริการทางอินเทอร์เน็ต ทุกอย่างอยู่บนออนไลน์ทั้งหมด ถ้าจับจุดเหล่านี้ได้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้บริโภคได้อย่างดี โดยไม่ใช่การยัดเยียดรายละเอียดจนอาจเกิดเป็นผลเสียมากกว่าผลดี

ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของสังคมออนไลน์จะอยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี คิดเป็นสัดส่วนถึง 42% การโฆษณาส่วนใหญ่จึงเน้นรูปแบบการสร้างกระแสนิยมในตราสินค้าที่มีกลุ่มวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มสินค้าที่นิยมโฆษณาในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริการด้านบันเทิงและท่องเที่ยว และกลุ่มบริการบัตรเครดิต โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการซื้อสื่อผ่านเอเยนซี่โฆษณามากกว่าซื้อสื่อโดยตรงผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์ เหตุผลสำคัญที่ทำให้โฆษณาออนไลน์เติบโตขึ้นเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน รวมถึงยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ่านการบอกเล่าแบบปากต่อปากของสมาชิกในเครือข่าย ทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ถูกบังคับให้ต้องรับฟัง อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการทำการตลาด

นักการสื่อสารเห็นว่าโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงแล้ว

27

เป็นที่เชื่อกันว่า ภายในหนึ่งหรือสองทศวรรษนี้ สื่อดิจิทัลจะครอบคลุมถึง 80% ของสื่อทั้งหมดที่เราบริโภคกันอยู่ ซึ่งในปัจจุบัน เราก็เริ่มที่จะเห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วการเกิดของสื่อใหม่ๆทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อในรูปแบบดิจิทัลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ดิจิทัล วิทยุออนไลน์ สื่อกลางแจ้งที่มีการควบคุมเนื้อหาสาระจากศูนย์บังคับการ อินเตอร์เน็ต เกมอิเล็คทรอนิคส์ หรือแม้แต่สื่อที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอย่างโทรศัพท์มือถือที่มีใช้กันอยู่แทบจะทุกคน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ในเมืองที่เรียกกันอย่างสุดเก๋ว่า สกรีนเอจ เพราะชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ เกิดมาไม่ทันไร ฟันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเสียด้วยซ้ำ ก็ไม่พ้นต่อการสื่อสารผ่านจอกันทั้งสิ้น ลองสำรวจดูสิครับว่า เกมต่างๆที่สอนให้เด็กรู้จักสี รู้จักสัตว์ เกมเรียนภาษาอังกฤษ เกมมือถือ เกมคอมพิวเตอร์ และอะไรต่อมิอะไร ล้วนแล้วแต่สื่อสารผ่านจอกันทั้งสิ้นตัวอย่างผู้ใหญ่วัยเกษียณท่านหนึ่ง นึกอยากจะพบปะหน้าตาลูกหลาน จึงอาสาเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารเย็นในวันคล้ายวันเกิดของหลานชาย พออาหารลงโต๊ะเท่านั้น 8 ใน 10 คนก็ควัก iPad iPhone ขึ้นมา แล้วกดโดยไม่สนใจอาหารบนโต๊ะเลย สถานการณ์อย่างนี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะพบเห็นแล้วโดยทั่วไป

นักการสื่อสารเห็นว่า โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงแล้ว ถึงแม้ว่าอัตราความรู้ความสามารถในทางคอมพิวเตอร์ ของบางพื้นที่ยังคงต่ำอยู่ นักการสื่อสารมองว่า การเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถของสื่อในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะการเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว (เกือบจะทันที) และการเข้าถึงผู้รับได้อย่างเป็นส่วนตัวมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่า นักการสื่อสารจะต้องจัดกลุ่ม จัดระดับ และจัดประเภทของกลุ่มเป้าหมายอย่างแยบยล เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการของสื่อให้ชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ว่ากันว่า สื่อต่างๆจะมีความพยายามเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของสื่อให้มีความเฉพาะเจาะจง ส่งตรงถึงผู้บริโภครายบุคคลกันเลยทีเดียว ยิ่งเราเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายมากขึ้นเท่าใด สื่อดิจิทัลก็จะเข้าถึงเราได้มากขึ้นเท่านั้น จนกลืนสื่ออื่นๆไปเรื่อยๆ และอาจจะหมดไปในที่สุดก็ได้ โดยดูตัวอย่างได้จากสื่อวิดิโอที่หมดโอกาสจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ไปแล้วนอกจากนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังร้อนแรงอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนกลายเป็นเรื่องที่นักการตลาดอดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงและนำมาพิจารณาว่าจะใช้งานอย่างไรให้เหมาะกับสินค้าและบริการของตนเองได้บ้าง รวมทั้งมีการคาดการณ์ต่อไปว่า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โฆษณาออนไลน์ เติบโตขึ้นตามไปด้วย

สื่อดิจิตอลได้รับความนิยมยุคใหม่ล้วนแล้วแต่ถูกออกแบบสร้างสรรค์

สหัสวรรษใหม่มาถึงพร้อมกับยุคของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลก อันเป็นผลพวงของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอลนำมาซึ่งการปะทะกันระหว่างสื่อเก่ากับสื่อใหม่ นวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งของอุปกรณ์ดิจิตอลและการครอบงำของสื่อใหม่ที่ขยายตัวขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์กลายเป็นสื่อเก่าหรือที่เรียกว่าสื่ออนาล็อกโดยปริยาย นักวิชาการจำนวนมากถึงกับตั้งข้อสังเกตว่าความสามารถในการตอบสนองต่อวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างฉับไวและครบวงจรของสื่อดิจิตอลจะมาแทนที่ความสำคัญและยุติบทบาทของสื่อเก่าที่จะค่อยๆตายจากไปในอนาคตอันใกล้ หากจะวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวกำหนด อิทธิพลที่ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงของระบบดิจิตอลอาจเป็นเสมือนภัยคุกคามต่อสื่อเก่าที่มาพร้อมกับสื่อใหม่ แต่ถ้ามองให้ลึกถึงบทบาทของสื่อในเชิงประวัติศาสตร์และสังคมแล้ว รูปแบบและการพัฒนาของสื่อใหม่นั้นล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานการทำงานของสื่อเก่าทั้งสิ้น ยิ่งเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการไปไกลเท่าไหร่ ความเชื่อมโยงกับที่มาหรือต้นตอของแนวคิดที่มีมาก่อนก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

สื่อดิจิตอลที่ได้รับความนิยมยุคใหม่ล้วนแล้วแต่ถูกออกแบบสร้างสรรค์และปรับปรุงจากบทบาทการทำงานของสื่อเก่า ยกตัวอย่างเช่น Kindle หนังสือดิจิตอลที่ถูกพัฒนามาจากหนังสือแบบเล่ม ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้อ่านสามารถเก็บหนังสือหลายร้อยเล่มไว้ในเครื่องมือเดียวโดยไม่มีความจำเป็นต้องวุ่นวายกับการแบกหนังสือทีละหลายๆเล่มอีกต่อไปวิทยุดิจิตอลที่พัฒนามาจากวิทยุสื่อสารแบบเก่าก็ยังคงทำหน้าที่เดิม ถ้าไม่นับความแตกต่างของขนาดเมื่อเทียบ iPod กับวิทยุบูมบ็อกซ์แบบเด็กแร็พยุค 80 รวมไปถึงอีเมลที่พัฒนามาจากการสื่อสารทางจดหมายที่กลายเป็นเรื่องตกยุคไปแล้วหลังความสะดวกรวดเร็วทันใจของการส่งอีเมลเข้ามาแทนที่จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีของสื่อใหม่ที่รุดหน้าไปมากเหล่านี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาที่สืบเนื่องมาจากคุณลักษณะร่วมกับต้นแบบเก่า มากกว่าที่จะเป็นการปฏิวัติเชิงนวัตกรรมอย่างถอนรากถอนโคน การรังสรรค์สื่อใหม่โดยตั้งอยู่บนฐานการใช้งานของสื่อรูปแบบเก่าเป็นการตอกย้ำคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสื่อเก่า เพราะอิทธิพลของสื่อเก่าที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านของสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาไปสู่สื่อใหม่ที่ตอบรับความเป็นไปของสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

วิธีการใช้สื่อในรูปแบบดิจิทัลให้ชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

การเกิดของสื่อใหม่ๆ ทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อในรูปแบบดิจิทัลทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ดิจิทัล วิทยุออนไลน์ สื่อกลางแจ้งที่มีการควบคุมเนื้อหาสาระจากศูนย์บังคับการ อินเทอร์เน็ต เกมอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่สื่อที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอย่างโทรศัพท์มือถือที่มีใช้กันอยู่แทบจะทุกคน โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ในเมืองที่เรียกกันอย่างสุดเก๋ว่า สกรีนเอจ เพราะชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ เกิดมาไม่ทันไร ฟันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเสียด้วยซ้ำ ก็ไม่พ้นต่อการสื่อสารผ่านจอกันทั้งสิ้น ลองสำรวจดูสิครับว่า เกมต่างๆ ที่สอนให้เด็กรู้จักสี รู้จักสัตว์ เกมเรียนภาษาอังกฤษ เกมมือถือ เกมคอมพิวเตอร์ และอะไรต่อมิอะไร ล้วนแล้วแต่สื่อสารผ่านจอกันทั้งสิ้น ตัวอย่างผู้ใหญ่วัยเกษียณท่านหนึ่ง นึกอยากจะพบปะหน้าตาลูกหลาน จึงอาสาเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารเย็นในวันคล้ายวันเกิดของหลานชาย พออาหารลงโต๊ะเท่านั้น 8 ใน 10 คนก็ควัก iPad iPhone ขึ้นมา แล้วกดๆ โดยไม่สนใจอาหารบนโต๊ะเลย สถานการณ์อย่างนี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะพบเห็นแล้วโดยทั่วไป

นักการสื่อสารเห็นว่า โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงแล้ว ถึงแม้ว่าอัตราความรู้ความสามารถในทางคอมพิวเตอร์ ของบางพื้นที่ยังคงต่ำอยู่ นักการสื่อสารมองว่า การเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถของสื่อในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะการเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว (เกือบจะทันที) และการเข้าถึงผู้รับได้อย่างเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่า นักการสื่อสารจะต้องจัดกลุ่ม จัดระดับ และจัดประเภทของกลุ่มเป้าหมายอย่างแยบยล เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการของสื่อให้ชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ว่ากันว่า สื่อต่างๆ จะมีความพยายามเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของสื่อให้มีความเฉพาะเจาะจง ส่งตรงถึงผู้บริโภครายบุคคลกันเลยทีเดียว  ยิ่งเราเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายมากขึ้นเท่าใด สื่อดิจิทัลก็จะเข้าถึงเราได้มากขึ้นเท่านั้น จนกลืนสื่ออื่นๆ ไปเรื่อยๆ และอาจจะหมดไปในที่สุดก็ได้ โดยดูตัวอย่างได้จากสื่อวีดิโอที่หมดโอกาสจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ไปแล้วนอกจากนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังร้อนแรงอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา จนกลายเป็นเรื่องที่นักการตลาดอดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงและนำมาพิจารณาว่าจะใช้งานอย่างไรให้เหมาะกับสินค้าและบริการของตนเองได้บ้าง รวมทั้งมีการคาดการณ์ต่อไปว่า เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โฆษณาออนไลน์เติบโตขึ้นตามไปด้วย