สื่อดิจิตอลกับการดําเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่

ออนไลน์เริ่มปรากฎตัวมากขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพา เครื่องบินและคอมพิวแตอร์ในรูปแบบที่หลากหลายและมากด้วยประโยชน์ ทั้งที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (เช่น Wikipedia สำนักข่าว หรือ เสิร์ชเอ็นจิ้น) เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อความบันเทิงหรือธุรกิจ เป็นเครือข่ายชุมชนออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเป็นแพลตฟอร์มของการสื่อสารแบบใหม่ (เช่น Twiiter, Microblog, YouTube, Flickr และ Location-Based Technology อย่าง Foursquare) ซึ่งล้วนแต่ชวนให้ผู้คนหลงไหลและพกพาไปตามที่ต่างๆ เป็นเหตุให้นักการตลาดต้องเข้าใจสื่อใหม่นี้ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิดที่สุด ด้วยความนิยมของโซเชียลเน็ตเวิร์คและความง่ายในการใช้งาน อุปกรณ์พกพาต่างๆ วันนี้ออนไลน์ถูกเปรียบให้เป็นมากกว่าช่องทางสื่อโฆษณา และได้ถูกเทียบเคียงให้เป็นเครื่องมือทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

ได้มีการกล่าวถึง คนสายพันธุ์ดิจิตอล หรือ คนดิจิตอล ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลถูกใช้อย่างกว้างขวาง เช่น คนวัยเริ่มงาน นักศึกษาหรือนักเรียน ที่มีความคุ้นเคยในการใช้ออนไลน์และสื่อดิจิตอลเป็นอย่างดี สังเกตุได้จากการพกโทรศัพท์มือถือไปด้วยทุกแห่ง เก็บและสร้างบุคลิกของตนเองในโลกออนไลน์ และไม่กลัวที่จะแชร์ข้อมูลกับเพื่อฝูงหรือแม้แต่คนแปลกหน้า ผ่านโซเชียลเน็กเวิร์คต่างๆ

คนสายพันธุ์ดิจิตอลเหล่านี้มักจะรวมตัวอยู่ในชุมชนออนไลน์ โดยจะคุย (Chat) และเขียนถึงกันในทุกเรื่อง ตั้งแต่บทเรียน กิจกรรมยามว่าง แฟชั่น ดนตรี ภาพยนตร์และความรัก ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมและเศรษฐกิจ จนยากที่นักธุรกิจหรือผู้ใหญ่ทั้งหลายจะมองข้ามเก็กรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ ปัจจุบัน สื่อดิจิตอล กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก และผู้ใช้จำนวนมากนิยมหันมาบริโภคข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์มากขึ้น ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัว และหากลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางใหม่ๆ เหล่านี้ให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ และส่งผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจได้